1. نیما صالحی مقدمی , هادی صدوقی یزدی , سهراب عفتی , ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست , ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. محمد مقدّس , سهراب عفتی , یک شبکه عصبی برای حل مسایل بهینه سازی غیر خطی نامحدب , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹