1. محمدحسین فتوحی بافقی , سهراب عفتی , مسایل کنترل بهینه تصادفی تنظی مکننده های خطی درجه دوم با فرایند پخش جهشی , اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
  2. محمد مقدّس , سهراب عفتی , یک شبکه عصبی برای حل مسایل بهینه سازی غیر خطی نامحدب , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
  3. نیما صالحی مقدمی , هادی صدوقی یزدی , سهراب عفتی , ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست , ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵